PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

AQVA Hotel & Spa kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses AQVA Hotel & Spa teenuste osutamisega kliendile. 

 

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub AQVA Hotel & Spa kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

 

AQVA Hotel & Spa töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.

 

AQVA Hotel & Spa kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber, elukoha aadress) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil. 

 

AQVA Hotel & Spa kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.

 

AQVA Hotel & Spa ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

AQVA Hotel & Spa töötleb ka kliendi isikustamata andmeid (muu hulgas nt vanus, sugu) statistika koostamise eesmärgil. Samuti saab AQVA Hotel & Spa isikustamata andmeid „küpsiste“ kaudu veebilehe kasutamisel.

 

AQVA Hotel & Spa rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. AQVA Hotel & Spa kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

 

AQVA Hotel & Spa veebilehte kasutama asudes, nõustub klient isikustamata andmete kogumisega. Veebilehe kaudu oma isikuandmeid AQVA Hotel & Spa-le edastades AQVA Hotel & Spa teenuste kasutamiseks annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega vastavasse lahtrisse „Olen tutvunud AQVA Hotel & Spa privaatsustingimustega  ning annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks“. 

 

Kui AQVA Hotel & Spa on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes ja ühismeedia kanalites, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsuspoliitikad.

 

AQVA Hotel & Spa jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta, millest teavitab veebilehel.

 

Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@aqvahotels.ee.